Aanmelden online scholing

Wilt u zich aanmelden voor de scholing en/of heeft u interesse in de scholing maar weet u niet zeker of u wilt deelnemen?

Aanmeldformulier

Heeft u vragen over de scholing?

Dan kunt u dit kenbaar maken middels het formulier op deze pagina. U kunt ook via E-mail contact opnemen met Miriam Weijers

Projectgroep

Informatie over de leden van de projectgroep van de ontwikkeling van de online scholing.

Projectleiders

Drs. Miriam Weijers (UM)

Drs. Miriam Weijers (UM) is de hoofddocent van de online scholing m.b.t. gepersonaliseerde
gezondheidszorg binnen de zorg voor Jeugd en initiatiefnemer (innovator en hoofdonderzoeker) van

het 360°CHILDoc project, inclusief de ontwikkeling van de online scholing en deze website. 
Zij is Jeugdarts, arts Maatschappij &Gezondheid en heeft de master Epidemiologie afgerond.
Ze heeft meer dan 20 jaar ervaring binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bij de GGD Zuid Limburg.
Momenteel is ze werkzaam als jeugdarts bij het Medisch Kleuter Dagverblijf van Xonar in Maastricht.
Daarnaast werkt ze als universitair docent aan de Universiteit Maastricht (UM) bij de vakgroep
Sociale Geneeskunde. Ze heeft ruime ervaring met het verzorgen van (online) onderwijs aan
studenten binnen de master Geneeskunde (co-assistenten). Het onderwijs dat ze verzorgt betreft
vooral onderwijs over Sociale Geneeskunde, JGZ en gepersonaliseerde zorg inclusief interactieve
trainingen gespreksvoering en multidisciplinaire overlegsituaties.

Dr. Carolien Bastiaenen (UM)
Dr. Carolien Bastiaenen (UM) is mede docent van de online scholing m.b.t. gepersonaliseerde gezondheidszorg binnen de zorg voor Jeugd. Ze is vanaf de start nauw betrokken bij het 360°CHILDoc project en heeft Miriam als promotor begeleid tijdens haar promotietraject in het kader van het 360°CHILDoc project. Carolien is epidemioloog en werkt bij het “Department Epidemiology” van Universiteit Maastricht als Universitair Hoofddocent binnen de “Research Line Functioning, Participation and Rehabilitation” CAPHRI. De focus van haar onderzoek ligt op de ontwikkeling en psychometrisch onderzoek van meetinstrumenten en methodologisch/epidemiologische aspecten van interventiestudies binnen het gebeid van de onderzoekslijn; van feasibility t/m implementatie m.b.t. van een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek in een internationaal veld binnen revalidatie in ruime zin. Ze heeft een uitgebreide onderwijs ervaring binnen de master Epidemiology/Work Health and Career in (online) onderwijsontwikkeling en uitvoering. Tevens is zij vaste methodoloog en lid Dagelijks Bestuur METC AZM/UM.

Bestuurlijk verantwoordelijke

Prof. Dr. Silvia Evers (UM)
Prof. Dr. Silvia Evers is bestuurlijk verantwoordelijke van dit project als Wetenschappelijke directeur CAPHRI van Universiteit Maastricht.

Projectadviseurs

Prof. Dr. Frans Feron (UM)
Prof. Dr. Frans Feron is emeritus hoogleraar Sociale Geneeskunde, in het bijzonder JGZ UM. Hij ondersteunt Miriam en Carolien bij de ontwikkeling van de online scholing m.b.t. gepersonaliseerde gezondheidszorg binnen de zorg voor Jeugd. Vanaf het begin is hij nauw betrokken bij het 360°CHILDoc project en heeft hij Miriam als promotor begeleid tijdens haar promotietraject in het kader van dit project. Hij heeft 40 jaar als Jeugdarts en arts M&G binnen de JGZ gewerkt en heeft uitgebreide onderwijservaring met masterstudenten Geneeskunde. Daarnaast heeft hij onderzoeksactiviteiten verricht m.b.t. gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen en adolescenten, met een speciaal focus op psychosociale problematiek, leer- en gedragsproblemen, public health genomics, gepersonaliseerde JGZ, onveilige omgeving van kinderen (m.n. kindermishandeling).
Dr. Jonne van der Zwet (UM)
Dr. Jonne van der Zwet werkt als docent bij de vakgroep Sociale Geneeskunde UM en heeft 5 jaar ervaring als Jeugdarts bij de JGZ van de GGDzl. Ze is gepromoveerd (vakgroep Onderwijsontwikkeling en onderzoek) op onderzoek omtrent werk gerelateerd onderwijs binnen Geneesunde. Momenteel is ze mede-ontwikkelaar van het onderwijs binnen de herziening bachelor Geneeskunde gericht op preventie. Zij is tevens medeonderzoeker van het project “Ontwikkeling van evidence-based preventieonderwijs in de geneeskundeopleiding” binnen het ZonMw Preventieprogramma 2019 – 2022, Subsidieronde: Impuls initieel onderwijsaanbod preventie.
MSc. Hanneke Trines (UM)
MSc. Hanneke Trines is communicatiemedewerker van het bedrijfsbureau van School for Public Health and Primary Care bij Universiteit Maastricht.
Drs. Kay Schröder (Zuyd Hogeschool / BISS-instituut Brightlands)
Drs. Kay Schröder is Lector datavisualisatie Zuyd Hogeschool en het BISS-instituut van Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. Hij is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het design van het 360°CHILDoc . Hij heeft meerdere grote internationale projecten geleid op het gebied van datavisualisatie en datacommunicatie. Focus van zijn werk is de effectieve en doelgroepgerichte communicatie en exploratie van data in de context van besluitvormingsprocessen en data-analyse.
Drs. Lidy van der Goot-Wilms (GGDzl)
Drs. Lidy van der Goot-Wilms was jarenlang hoofd van de afdeling Jeugdgezondheidszorg en als zodanig nauw betrokken geweest bij het 360°CHILDoc -project. Momenteel is zij hoofd van de afdeling Kennis en Innovatie van de GGD ZL en is zij verantwoordelijk voor het onderzoek dat binnen deze afdeling uitgevoerd wordt. Ze heeft ervaring in het ontwikkelen van beleid met betrekking tot de (Jeugd)gezondheidszorg.
Drs. Nathalie van Drost (NCJ)
Drs. Nathalie van Drost werkt als adviseur voor het NCJ. Zij houdt zich bezig met de JGZ Academie en de ontwikkeling en implementatie van e-learnings en JGZ Richtlijnen en is projectleider van de interventie M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling). Ze is werkzaam geweest als arts binnen de kindergeneeskunde en jeugdgezondheidszorg en heeft zich gespecialiseerd tot huisarts